Contact.

Bent u geïnteresseerd in een lidmaatschap van Businessclub Drechtstreek? Of heeft u nog vragen? De bestuursleden van Businessclub Drechtstreek beantwoorden ze graag.

Bezoekadres
Sportpark Oostpolder
Parkweg 7
3356 LM Papendrecht

Postadres
T.a.v. Secretaris
Rubenstraat 49
3351 TG Papendrecht

E-mailadres
info@businessclubdrechtstreek.nl

Bankrekeningnummer
NL58 RABO 0133 2914 64

Lid worden.

U wordt donateur van Businessclub Drechtstreek door onderstaand formulier te versturen.

  Ondertekend door:

  * Verplichte velden.
  ** Nog geen website? Neem contact op met Studio Mier.

  De voordelen:

  • versterking van uw relatienetwerk;
  • vergroting naamsbekendheid via de website, ledenbord in het Business Home en┬áde presentatiegids;
  • tastbaar maken van maatschappelijke betrokkenheid;
  • consumpties en gezelligheid bij thuiswedstrijden van het eerste elftal.

  De voorwaarden:

  1. Ondergetekende gaat ermee akkoord dat persoonsnaam en firma worden vermeld op businessclubdrechtstreek.nl en vvdrechtstreek.nl.
  2. Ondergetekende gaat ermee akkoord dat persoonsnaam, firma en contactgegevens (evt. voorzien van pasfoto) worden vermeld in het jaarboek van vv Drechtstreek.
  3. Ondergetekende gaat akkoord met een logovermelding in de kantine van vv Drechtstreek en stuurt daartoe een eps-bestand van zijn logo naar: info@businessclubdrechtstreek.nl.
  4. Door middel van ondertekening van het inschrijfformulier verklaart ondergetekende een exemplaar van het reglement van de stichting BC Drechtsteek te hebben ontvangen en uitdrukkelijk akkoord te gaan met de inhoud hiervan.
  5. Hierbij machtigt ondergetekende de stichting BC Drechtsteek tot wederopzegging overeenkomstig het reglement de donatie (EUR 500,00) van mijn onderstaande bank- of girorekening af te schrijven, dan wel mij een factuur te sturen. Ingaande eerst volgende kalendermaand. Mocht ik het niet eens zijn met een incasso dan heb ik de bevoegdheid om het bedrag binnen 30 dagen na afschrijving zonder opgaaf van reden bij mijn bank terug te vorderen.